Ochrana vašich údajů

GDPR (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Ochrana údajů, které nám předáte, je pro nás nesmírně důležitá. Měli byste vědět o tom jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a komu je poskytujeme. Máte-li jakékoliv dotazy, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

1. PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE?

Používání vašich osobních údajů nám umožňuje zlepšovat naše služby pro vás, můžeme rychleji zpracovat vaše požadavky a lépe řídit náš vzájemný vztah. Zde uvádíme několik možných účelů použití vašich údajů:

 • zajištění snadného kontaktu ze strany prodejce,
 • poskytování informací, které byste mohli požadovat,
 • zasílání relevantních informací o vozech a službách,
 • měření účinnosti naší reklamy,
 • měření účinnosti našich prodejních a poprodejních služeb,
 • vylepšování našich produktů a služeb.

S vaším předchozím souhlasem můžeme vaše osobní údaje použít i k následujícím účelům:

 • zasílání na míru připravené reklamy na vozy, produkty a služby,
 • zajišťování na míru šitých zkušeností pro zákazníky,
 • provádění průzkumu spokojenosti zákazníků.

2. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Všechny údaje, které máme, jste s největší pravděpodobností poskytli vy sami – například tím, že jste vyplnili formulář pro zkušební jízdu. To může zahrnovat:

 • osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon),
 • druh požadavku,
 • původ požadavku,
 • podrobnosti nákupu (model automobilu, produkty a požadované služby),
 • údaje o procházení internetových stránek společnosti Nissan.

3. JAK DLOUHO ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

V tabulce níže je uvedena maximální doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje. Po uplynutí této doby budou vaše údaje bezpečně odstraněny.

 Účel  Doba uchovávání
 Řešení otázek vztahu prodejce a zákazníka před uzavřením smlouvy.  5 let.
 Zasílání relevantních informací o vozech a službách a měření účinnosti naší reklamy a prodejních a poprodejní služeb.  5 let v případě zákazníků, 3 roky v ostatních případech.
 Zasílání na míru připravované reklamy na vozy, produkty a služby a zajišťování na míru šitých zkušeností pro zákazníky.  5 let v případě zákazníků, 3 roky v ostatních případech.
 Provádění průzkumu spokojenosti zákazníků.  Doba trvání studie.

4. KOMU ÚDAJE POSKYTUJEME?

Za účelem zlepšování našich služeb můžeme vaše osobní údaje poskytovat našim partnerům. Naší prioritou je zajistit, aby k ochraně vašich údajů a informací, přistupovali se stejnou zodpovědností jako my.

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Údaje poskytujeme společnostem, které zajišťují poskytování služeb jménem naší společnosti. To zahrnuje:

 • hostování webových stránek
 • e-mailové služby
 • marketing
 • sponzorování soutěží
 • propagační a soutěžní akce
 • audit
 • objednávky zákazníků
 • analýzy údajů
 • zákaznické služby
 • průzkumy spokojenosti zákazníků

Tyto společnosti mají přísná pravidla pro ochranu vašich údajů.

FIREMNÍ PARTNEŘI

Údaje můžeme poskytovat ostatním společnostem ve skupině Nissan a v případě fúze či reorganizace mohou být předány i třetím stranám.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A BEZPEČNOST

V nezbytných případech poskytujeme vaše osobní údaje orgánům veřejné správy a vládním úřadům z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo dalších důvodů veřejného zájmu. Pokud to zákony umožňují, budeme vás před takovým předáním údajů informovat.
Vaše osobní údaje můžeme poskytovat i v případech, kdy se v dobré víře ujistíme, že jejich poskytnutí je v přiměřené míře nezbytné za účelem ochrany vašich práv a zajištění dostupných opravných prostředků, uplatňování našich smluvních podmínek, vyšetřování podvodných aktivit nebo ochrany našich aktivit či uživatelů.

PŘEVODY ÚDAJŮ MIMO EHP


Pokud mají být vaše údaje předány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), společnost Nissan věnuje zvláštní pozornost způsobu zpracování údajů a vůči subjektům mimo EHP uplatňuje vzorové smluvní doložky EU. Pokud jsou prováděny takové přesuny mimo EHP, můžete obdržet kopii vzorových smluvních doložek EU zasláním svého požadavku na ochranaudaju@nissan.cz.

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE SI MŮŽETE KDYKOLIV PROHLÉDNOUT NEBO POŽADOVAT JEJICH VYMAZÁNÍ ČI ÚPRAVU. SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE SI MŮŽETE TAKÉ VYŽÁDAT, A TO VE STANDARDNÍM FORMÁTU.

Proti zpracování svých osobních údajů můžete vznést námitku, případně můžete požádat o omezení jejich použití.

Pro zaslání požadavku nebo stížnosti pošlete, prosím, e-mailovou zprávu na adresu ochranaudaju@nissan.cz. Případně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

A nakonec, pokud to pokládáte za nutné, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

Spotlight